Non uspokajającego

Podróże przygodowe często przywołują zdjęcia alpinizmu, raftingu, nurkowania i jazdy na wszystkich kołach. Chociaż są to z pewnością działania związane z podróżowaniem przygodowym, przygoda przygodowa może obejmować coś tak uspokajającego jak wycieczka motocyklowa z degustacją wina w Ho Chi Minh Trail w Wietnamie. Contextual translation of 'sedativo' from Italian into Polish. Examples translated by humans: sedacja, lek uspokajający. Desloratadine is a non-sedating, long-acting histamine antagonist with selective peripheral H#-receptor antagonist activity Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy , wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność wobec obwodowych receptorów H EMEA0.3 EMEA0.3 Non-anaesthetised non-sedated animals were not affected by these dosing parameters EMEA0.3 EMEA0.3 . Podamy środki uspokajające i poddamy panią kwarantannie. We'll sedate you, and then quarantine you. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 ... nonsedating, non-sedating - tłumaczenie na polski oraz definicja. Co znaczy i jak powiedzieć 'nonsedating, non-sedating' po polsku? - bez działania uspokajającego, pozbawiony działania uspokajającego, niepowodujący uspokojenia polekowego Definition (NCI) A piperidine histamine H1-receptor antagonist with anti-allergic properties and without sedative effects. Loratadine blocks the H1 histamine receptor and prevents the symptoms that are caused by histamine activity on capillaries, bronchial smooth muscle, and gastrointestinal smooth muscle, including vasodilatation, increased capillary permeability, bronchoconstriction, and ... Tłuszcze nie są szkodliwe, to cukier zabija miliony ludzi! Istnieje wielkie oszustwo związane ze sposobem odżywiania wielu ludzi. Obecnie nauka, WHO i medycyna lansują tezę, że człowiek powinien opierać swoją dietę głównie na węglowodanach. Szczególnie lansowane są zboża zawierające gluten. Oficjalnie mówi się o tym, że człowiek powinien 40% energii pozyskiwać z ... A class of non-sedating drugs that bind to but do not activate histamine receptors (DRUG INVERSE AGONISM), thereby blocking the actions of histamine or histamine agonists. These antihistamines represent a heterogenous group of compounds with differing chemical structures, adverse effects, distribution, and metabolism. nonsedating, non-sedating = bez działania uspokajającego, pozbawiony działania uspokajającego, niepowodujący uspokojenia polekowego przysłówek sedately = spokojnie , statecznie Ponieważ to zachowanie się powtarzało, przez co Wera była non stop podekscytowana, ostatecznie skróciłam smycz, uniemożliwiając jej to. 15:52 Wera nareszcie przyszła i usiadła. Pojadłyśmy trochę 'darmowych' nagród za to, że nie piszczała i cierpliwie na nie czekała, a następnie zaczęłyśmy wykonywać ćwiczenie calm chin rest .

sedated - Tłumaczenie po polsku - Słownik angielsko-polski ...